Aktuální fotografie

Historické fotografie

Staňkovice 1915 - roubenka vlevo již nestojí (zdroj: Zdeněk Fořt)

Staňkovice 1915 - pohled od Litoměřic (zdroj: Zdeněk Fořt)

Staňkovice 1905 (zdroj: Zdeněk Fořt)

Staňkovice 1905 (zdroj: Zdeněk Fořt)

Zástavba u silnice na Rýdeč, selské usedlosti, rybník na návsi před kaplí a obecnou školou 1908

Střed obce s kaplí, obecná škola (dnes obecní úřad a obchod) 1905

| přihlásit se