Odvoz komunálního odpadu v letním období 2017

Termíny svozu komunálního odpadu - léto 2017

Výše poplatku za odvoz komunálního odpadu pro rok 2017

V souladu s Obecně závaznou vyhláškou č. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, stanovuji výši poplatku na:

500,- Kč/kalendářní rok/poplatník

Poplatek pro rok 2017 je splatný jednorázově nejpozději do 31.3.2017.

Poplatek můžete uhradit, po předchozí telefonické domluvě, v hotovosti u pana Marka Justy v č.p. 11 (tel.: 731 434 101), nebo bankovním převodem na účet č.: 39426471/0100. Jako variabilní symbol uveďte číslo popisné vašeho domu. Po zaplacení vám bude vydána známka na popelnice.

Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | admin | podmínky